opc_loader

Persoonlijke Assieraden voor Troost en Herinnering

Cremeren - hoe werkt dat?

Crematieas Mini Urn

Cremeren, hoe werkt dat?

Wat is cremeren eigenlijk?

Eenvoudig gezegd is cremeren het verbranden van een stoffelijk overschot. De rituelen er om heen bedenken we zelf of zijn ontstaan vanuit onze overtuiging. Het cremeren van dierbare is al zo oud als de wereld. De Vikingen bouwden een speciale boot waarin de overledene werd gelegd. Daarbij werden allerlei gebruiksvoorwerpen gedaan voor het leven na dit leven. Vervolgens werd de boot aangestoken en de zee opgeduwd.  Daar branden de boot tot deze werd verzwolgen door het water. De indianen maakten een soort baar in de lucht en staken deze aan.

Zo zijn er per bevolkingsgroepen andere gewoontes. Je kunt dus het afscheid voor het cremeren net zo vorm geven als de meer traditionele begrafenis. Momenteel vindt er een verschuiving plaats van begraven naar cremeren.  Dit komt niet alleen door het teruglopend aantal kerkelijke mensen maar ook door de kleinere gezinnen. Indien er gekozen wordt voor een graf wordt er ook verwacht dat het graf enigszins onderhouden wordt. In een kleine familie is dit vaak niet mogelijk en wordt er uit “het niemand tot last willen zijn na de dood” vaak gekozen voor crematie.

Nog steeds een persoonlijk afscheid!

Aan het afscheid zelf veranderd dus helemaal niets. Je kunt alles net zo aan- en inkleden als bij een begrafenis. Het verschil zit hem in het laatste stukje, bij een begrafenis leg je je dierbare te rusten op een vooraf gesproken plek. Bij een crematie vindt het afscheidt plaats in de aula. Wanneer iedereen weg is beginnen de laatste meters, op weg naar de oven,  dit gebeurd met alleen naaste familie. Soms is het mogelijk zelf op de knop te drukken. Je kunt het altijd bespreekbaar maken en vragen of het kan als je dat graag zou willen. Als de kist de verbrandingsoven geschoven wordt is er geen vuur te zien. Op de kist wordt het vuurvaste identificatiesteentje met nummer gelegd zodat er geen fouten met de as kunnen worden gemaakt.

De As

De verbranding zelf duurt ongeveer een uur. Daarna wordt de as verzameld en in een speciale machine fijn gemaakt. De as blijft minimaal 1 maan in het crematorium. In deze tijd kun je nadenken over de asbestemming of over een urn.

Wat je moet weten over crematie as.

Wanneer een dierbare gekozen heeft om zich na het verlaten van deze aarde te laten cremeren is het misschien wel fijn als je weet of er regels zijn. Regels over uitstrooien van de as of over het bewaren van de as.

Wettelijk moet de as een maand lang door het crematorium bewaard worden. Eerder mag deze niet vrijgegeven worden. Dit wordt gezien als de wettelijke periode. Deze regeling is ingesteld zodat de nabestaanden kunnen nadenken over de vraag:

Wat gaan we doen met de crematie as van ………….?

Ook worden er soms wensen kenbaar gemaakt in het testament. Dit wordt vaak pas enkele weken later geopend dus het zou wel jammer zijn, als dan de as al aan de wind is meegegeven terwijl het onder de eikenboom gestrooid had moeten worden. Dus even pas op de plaats. Ook na een maand kunt u er voor kiezen om de as nog even te laten waar deze zich bevindt. Vergeet alleen niet dat er vaak huur gerekend wordt voor een langere periode dus spreek goed af wat de eventuele kosten zijn en om het dan toch maar even te benoemen, wie het gaat betalen.

In dringende gevallen kan er bij de officier van justitie om een ontheffing van de bewaartermijn worden verzocht, je moet dan denken aan zaken zoals u woont in het buitenland  en wilt de as graag mee terug nemen zonder hiervoor een keer extra naar Nederland te reizen. 

Uitstrooien van de as, welke mogelijkheden zijn er?

De as wordt aan u meegegeven op verschillende manieren, soms is het een kartonnen koker gesealed met een aluminium dop, soms is het een plastic urn met een deksel waaronder een afgesealde bovenkant zit. Op de verpakking staat een nummer. Het nummer correspondeert met het nummer van de vuurvaste steen die mee de oven is ingegaan. Dit om te voorkomen dat de as op de verkeerde plaats beland.

  1. Op de begraafplaats heb je vaak een urnen muur, je kunt hier een plaats huren om de urn in te zetten.
  2. Je mag de as ook thuis bewaren in een door jullie zelf gekozen urn.
  3. Je mag de as ook verdelen in kleinere beetjes zodat “ieder een deel” krijgt en er op zijn eigen manier iets mee doet. Dit wordt vaak gedaan als er meerdere kinderen zijn die allemaal wat as van moeder of vader willen hebben als aandenken.
  4. Je kunt de as ook laten begraven in een graf of bij iemand in een graf
  5. De as te laten uitstrooien op een strooi veld bij het crematorium, de bloemen  van de begrafenis worden daar ook vaak neergelegd op de dag van het afscheid
  6. De as uitstrooien

Officieel mag uitstrooien alleen op daarvoor bestemde plaatsen, zeker als dit binnen een gemeente zou moeten worden gedaan, is het verstandig om na te vragen of de gemeente bezwaren heeft tegen uitstrooiing op de gewenste plek. We hebben het dan niet over je eigen tuin, dat mag zonder bezwaar.

Meestal wordt er gekozen voor het uitstrooien op een bekende of dierbare plek, of in het bos of op zee. Je mag op veel plaatsen uitstrooien maar er zijn soms wel regels aan verbonden. Een van de regels is dat als het land van iemand anders is je moet achterhalen wie de grondeigenaar is en daar toestemming aan vragen. Soms zijn het natuurgebieden deze gebieden worden beheerd door Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat. Je kunt ook eerst contact met ze opnemen om te vragen waar eventueel uitstrooi plaatsen beschikbaar zijn.

Zee

Om op open zee uit te strooien is geen toestemming nodig. Wil je ook op zee nog een uitstrooi ceremonie dan kun je dit door gespecialiseerde bedrijven laten organiseren. Nog eenmaal met zijn allen in de boot om afscheid te nemen.

Koningin Wilhelmina-Bos

Voor mensen die overleden zijn aan kanker is een speciaal bos geplant. Het Koningin Wilhelminabos. Je kunt hier ook een boom laten planten of een glasplaat laten graveren.

Natuurlijk zijn er vele ander mogelijkheden hoe en waar je as kunt verstrooien. Er zijn b.v. ook speciale ballonnen die opgelaten kunnen worden.

Asbestemming

Wanneer je dan de as kunt gaan ophalen zijn er tal van mogelijkheden om de as een plekje te geven. Je zou er een mooi assieraad voor kunnen aanschaffen zodat je je dierbare altijd dicht bij je draagt. Als asring, ashanger, asarmband of asoorbellen, wat ook mogelijk is is een beetje as te laten verwerken in een tatoeage.

Bijzonder moment

Sommige vinden het dichtschroeven van de kist bijzonder, andere vinden het moment dat de kist de oven in gaat een laatste afscheid en het afsluiten van een mensenleven.

Kosten en onderhoud

Cremeren is goedkoper dan begraven, dat is zeker een overweging om voor crematie te kiezen. Je hoeft geen graf te kopen of te huren en er wordt vaak voor een goedkope kist gekozen. Daarnaast zijn er ook geen kosten voor grafonderhoud.

Herdenkingsplek

Door de as op een bepaalde plek uit te strooien ontstaat daar een herdenkingsplek. Of je draagt het de rest van je leven mee als herinnering in je hart.

Waar vindt een crematie eigenlijk plaats?

Cremeren gebeurd altijd in professionele ruimtes met speciale ovens. Er zijn in Nederland ongeveer 65 verschillende crematoria. Je kunt dus zelf een plek uitzoeken. Soms is het ook belangrijk om een centrale plek in Nederland te kiezen als mensen van ver moeten komen.

Afscheid nemen kan op vele manier

Overdag, ’s avonds, met een hapje en een drankje, een broodmaaltijd, een straffe borrel, zeg het maar, bespreek het en modelleer het afscheid van je dierbare zoals jij /jullie het in je hoofd hebben.

Thuis afscheid nemen.

Er zijn uitvaartondernemingen die het eerste deel van de afscheidsceremonie thuis kunnen laten plaatsvinden.

Het bestaat: de spoedcrematie

Wanneer er om een of andere reden niet gewacht kan worden bestaat er de mogelijkheid van de spoedcrematie. Er zijn crematoria die dit aanbieden. De crematie kan dan binnen 36 uur plaatsvinden.

Huisdieren

Ook voor een huisdier geldt de vraag begraven of cremeren. Soms zijn de dieren ons zo dierbaar dat we ook onze trouwe viervoeter een mooie verstrooiing of urn gunnen.

Na het overlijden van je huisdier bel je het beste eerst de dierartsof schakel de dierenambulance in. Een dierenlichaam ontbind sneller dus het is zaak dat het zo snel mogelijk koel wordt gehouden. Je huisdier gaat dus bij de dierarts in de vriezer tot deze kan worden overgedragen aan het dierencrematorium.

Er zijn ook bij het dierencrematorium verschillende opties. Vaak worden huisdieren met een aantal tegelijk gecremeerd. Dan vindt er een gezamenlijke verstrooiing plaats. Je krijgt dan de as niet terug. Wil je een individuele crematie dan zijn hieraan hogere kosten verbonden. Je kunt de crematie bij wonen en na afloop krijg je de as mee in een strooikoker of sierblik.

Terug

Reacties

Er moet ingelogd worden voordat u een reactie kunt plaatsen.
Tags
Populaire artikelen